1117 Urka

13.08.2019. Kočka , nalezena Radčická ulice. Přijata pod pořadovým číslem 1117 a jménem Urka.