1118 Uri

13.08.2019. Kotě- matka 1117, nalezeno v Radčické ulici . Přijato pod pořadovým číslem 1118 a jménem Uri.