1119 Uvi

13.08.2019. Kotě – matka 1117, nalezeno v Radčické ulici. Přijato pod pořadovým číslem 1119 a jménem Uvi.