764 Táňa – kopie

764 Táňa

17. 5.

Kočka, nalezená v Tachovské ulici č. 33. Přijata pod pořadovým číslem 764 a jménem Táňa.

764 Táňa