Pomoc finanční

             Nejvýznamnější dárci v roce 2016

 

Nadační fond PLZEŇ SOBĚ

Roman Jurečko

Vilemína Brožková

Meda Mládková

JUDr. Jiří Pospíšil

A.C.W. Saloon Plzeň (kapely, hosté – Festival pro pejsky)

LUKR CZ a.s. Plzeň

Advokátní kanc. Kapitánová & Kapitán Plzeň

Diamant CZ s.r.o. Klíčany

MUDr. Věra Leichtová

Petr Sedláček

Mgr. Iveta Müllner

VOCHOC Trade s.r.o. Zbůch

MedGen  s.r.o. Plzeň

FUJI KOYO Czech

Mgr. Jan Řezáč, MBA

PharmDr. Pavel Šroub

Edita Rollová

Eva a MUDr. Petr Mukenšnáblovi

Mgr. Ing. Jan Lerch

Mgr. Petra Chlandová

CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. St. Plzenec

  1. ZŠ Plzeň (žáci a vychovatelky ŠD)

Ing. Alena Zoubková

Anselma Kličková

MUDr. Pavla Soukeníková

MINTECH s.r.o. Plzeň

DM při SOUE Plzeň (studenti

Aleš Faust

Ing. Alena Neumannová

MUDr. Jindřiška Cinertová

Mgr. Barbora Dvořáková

MUDr. Milada Chudáčková

Ilona Rokosová

Věra Chladová

ZŠ, G a DDM Blovice (žáci a zaměstnanci)

Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň (žáci a zaměstnanci)

AS-ORTO s.r.o. Plzeň

Zdeňka Kohoutková

Václav Vrátník

JUDr. Jaroslava Kotálová

  1. ZŠ Plzeň (žáci a rodiče)

Marie Bejčková

Mgr. Hana Tkáčová

Miroslav Sýkora

Petr Kellnhofer

MUDr. Hana Jechortová

Zaměstnanci WINCOR NIX DORF s.r.o. Plzeň

ČKS – ZKO č. 154 Plzeň-Křimice

Milan Burda

Petr Šustáček

Jan Fait

  1. ZŠ Plzeň (škol. parlament a rodiče)

JUNÁK Tlučná (V. Šilhavá a skauti)

Divadlo MAEBH z.s. (O. Ciprová)

Pavel Král

Jana Lešková

MUDr. Jarmila Lišková

Ing. Vladimíra Trnková

Anna Kohoutová

Ladislav Krejčí

Blanka Nachtmanová

Tereza Škudrnová

Jiřina Sikytová

  1. ZŠ Plzeň (žáci a zaměstnanci)

FAMILY DENT  s.r.o. Plzeň (MUDr. M. Rousová)

ISŠŽ Plzeň (studenti)

MUDr. Jana Písařová

MUDr. Tamara Salcmanová

Milada Gregorová

Petra Brejchová

Petr Honz

Martin Štefl

Martina Milfortová

Tomáš Sadílek

Tewfik Sabongui

Josef Študent

Jaroslav Váňa

Ladislav Záviška

SZŠ a VOŠZ Plzeň (studenti a zaměstnanci)

OA Plzeň (studenti 3. roč.)

Zaměstnanci rehabilit. odd. FN Plzeň (K. Silovská)

   … a mnoho dalších

Děkujeme všem dárcům

za finanční příspěvky na zlepšování

životních podmínek útulkových psů a koček