Pomoc finanční

             Nejvýznamnější dárci v roce 2015

 

Nadace Martina Romana

A.C.W. Saloon Plzeň (kapely, hosté – Festival pro pejsky)

eSVe STAV s.r.o. Praha

Roman Jurečko

PLZEŇ 2015 o.p.s.

Advokátní kanc. Kapitánová & Kapitán Plzeň

Mgr. Iveta Müllner

Účastníci benef. akce Život zvířatům Holýšov (P. Holzäpfelová)

MUDr. Věra Leichtová

Ing. Alena Zoubková

Diamant CZ s.r.o. Klíčany

LUKR CZ a.s. Plzeň

MedGen  s.r.o. Plzeň

Mgr. Jan Řezáč, MBA

PharmDr. Pavel Šroub

VOCHOC Trade s.r.o. Zbůch

Stanislav Vrba

RNDr. Pavel Bystřický

MUDr. Petr Mukenšnábl

Mgr. Ing. Jan Lerch

Anselma Kličková

SZŠ a VOŠZ Plzeň (studenti a zaměstnanci)

Ing. Alena Neumannová

Petr Sedláček

15. ZŠ Plzeň (žáci a vychovatelky ŠD)

Jiří Kodl

MUDr. Jindřiška Cinertová

Mgr. Barbora Dvořáková

Jana Logan

MUDr. Milada Chudáčková

Ilona Rokosová

MUDr. Alena Skálová

ZŠ, G a DDM Blovice (žáci a zaměstnanci)

ALERGOPED s.r.o. Plzeň

LEIKO střelnice s.r.o. Plzeň

CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. St. Plzenec

Tyršova ZŠ a MŠ Plzeň (žáci a zaměstnanci)

DM při SOUE Plzeň (studenti)

Petr Kellnhofer

Mgr. Hana Tkáčová

Vlasta Čubová

Václav Vrátník

LETEL ELEKTRONIK s.r.o. Přeštice

AS-ORTO s.r.o. Plzeň

Pavla Kovaříková

Marie Bejčková

Iva Stránská

Ing. Alena Brožíková

MUDr. Hana Jechortová

ČKS – ZKO č. 154 Plzeň-Křimice

Jan Fait

Petr Honz

Jarmila Koudelková

Pavel Král

25. ZŠ Plzeň (škol. parlament a rodiče)

Karel Zdráhal

Zaměstnanci WINCOR NIX DORF s.r.o. Plzeň

Roman Tomeš

Milan Burda

Anna Kohoutová

Ladislav Krejčí

Tereza Škudrnová

Jiřina Sikytová

Jitka Lapková

Petr Šustáček

Ing. Vladimíra Trnková

11. ZŠ Plzeň (žáci a zaměstnanci)

 22. ZŠ Plzeň (žáci a rodiče)

FAMILY DENT  s.r.o. Plzeň (MUDr. M. Rousová)

Jana Herianová

Adriana Christovová

David Mertl

Alena Němcová

Petra Papírníková

MUDr. Jana Písařová

MUDr. Tamara Salcmanová

Pavla Šafrová

Martin Štefl

Pavel Vraný

Ladislav Záviška

Tomáš Zdechovský

„K“ při VOŠ a SPŠE Plzeň

ZŠ Elementaria Plzeň (žáci 4. tř.)

Akademie hotelnictví a cest. ruchu Plzeň (studenti)

Zaměstnanci OPENMATICS s.r.o. Plzeň (M. Davidová)

Zaměstnanci rehabilit. odd. FN Plzeň (K. Silovská)

 … a mnoho dalších

Všem dárcům mnohokrát děkujeme !