17092 Toby

Dne 8.6.2021 umístěn na žádost Klenčí Pod Čerchovem, kde byl nalezen.