Co je Spolek na ochranu zvířat

Spolek pro ochranu zvířat v Plzni

(v letech 2001 – 2016 Liga na ochranu zvířat ČR organizace Plzeň)

Základní informace

 • Veřejně prospěšný, neziskový spolek, založený v roce 1990
 • Provozovatel Útulku pro opuštěné psy v Plzni na Valše (1992 – 2009), v letech 2010 – 2017 Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni na Borských polích
 • V současnosti spolupracuje Spolek s Městskou policií Plzeň při provozování Útulku pro zvířata v nouzi v Plzni na Borských polích
 • Prostředky na činnost získává především z příspěvků a darů členů, příznivců, podnikatelů, nadací
 • Korespondence: Sulkovská 31, PP 60, Pošta Plzeň 20, 301 00 Plzeň,

utulekplzen@seznam.cz, 724 550 333

[/panel]
M. Kuna, tel.:724 550 333, email: utulekpn@seznam.cz

Korespondence: Sulkovská 31, Poštovní přihrádka 60 , 313 64 Plzeň 20

[/accordion]

Účel spolku

 • Zlepšení etických vztahů ke zvířatům a zlepšení životních podmínek zvířat domácích i volně žijících

Program a cíle (ze stanov spolku)

 • Ochrana zvířat před týráním a nevhodným zacházením, a to především zvířat opuštěných a ztracených
 • Podíl na provozování útulku pro opuštěná zvířata
 • Osvětová činnost mezi obyvatelstvem, která směřuje ke zlepšení etického a citového vztahu ke zvířatům
 • Usilování o dodržování zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání a působení na legislativu v zájmu rozšíření ochrany zvířat
 • Usilování o to, aby zákonná ochrana byla účinně zajišťována výkonnou mocí
 • Získávání nových členů a spolupracovníků
[/list] [/col-md-6]
[/row_inner]
[/section]

L