Nalezení

Zde zveřejňujeme zvířata, která zůstala u nálezce, případně byla nalezena mimo katastrální území města Plzně. Pokud jste nalezli zvíře, máte povinnost nález ohlásit obci, na jejímž katastrálním území jste zvíře nalezli. Obec je povinna se o zvíře postarat.