Podmínky osvojení psa

  • Psa si může osvojit pouze osoba starší 18 let, s platným občanským průkazem a trvalým pobytem na území ČR.
  • Pokud bydlí osvojitel v nájemním bytě, požadujeme souhlas majitele bytu.
  • Svěření do péče se řídí potřebami konkrétního psa a možnostmi osvojitele!!!
  • Psa si z útulku musí vyzvednout budoucí majitel osobně, nelze jej pořizovat pro třetí osobu!
  • Pokud je v rodině jiný pes, je třeba jej do útulku přivést, aby se zjistilo, zda a jak se budou snášet.
  • Pro psy s problémovým chováním nebo pro plemena, u kterých se dají problémy předpokládat, platí zvláštní režim výdeje (více návštěv zájemce, větší zkušenosti).