Průběžně

  • Číslo bankovního účtu veřejné sbírky pro útulek: 115-8443260297/0100