Co je Liga na ochranu zvířat

 • Liga na ochranu zvířat ČR je občanské sdružení založené na začátku roku 1990.
 • Historie Ligy: Vznik je spojen se jménem akademické malířky paní Matyldy Dorazilové, která se pomocí zvířatům zabývala desítky let. Štafetu po ní převzal čestný předseda Ligy pan Radovan Valeš, který rozvíjel její odkaz a vykonal obrovský kus práce. Nynějším předsedou je Petr Ondráček, který provozuje útulek v Třebíči.
 • Motivací je působit na nastolení humánního vztahu k živé přírodě a ke všem živočišným druhům v souladu se Všeobecnou deklarací práv zvířete, ostatních smluv a dohod v zájmu ochrany zvířat.
 • Základním cílem a zaměřením je pomáhat zvířatům v tísni, opuštěným, týraným i jinak trpícím. Činnost Ligy se uskutečňuje praktickými činy ve prospěch jednotlivých živočichů, osvětovým působením, výstavbou a provozem útulků a miniazylů pro zvířata.
 • Liga nemá žádné jiné pravomoci, než každý řadový občan. Může tedy jen pečovat o potřebná zvířata nebo upozorňovat příslušné orgány (krajské veterinární správy, obecní úřady a policii) na problémy v ochraně zvířat.
 • Schopnost pomáhat je pro Ligu na ochranu zvířat závislá na množství finančních prostředků. Získává je dary fyzických a právnických osob, příspěvky měst a obcí, veřejnými sbírkami, ale také např. dědictvími a aukcemi uměleckých děl. (Aukce jsou pořádány spolu se sdružením Akhal-Teke.cz, jehož založení v roce 2000 Liga na ochranu zvířat ČR iniciovala, když se v letech 1999-2000 významně podílela na řešení velmi neutěšené situace v chovu těchto vzácných koní. Do aukce uměleckých děl přispívají významní umělci – namátkou jmenujme Adolfa Borna (autora loga), Jiřího Anderleho, Tomáše Bíma, Jana Kanyzy, prof.Jana Koblasy, Kristiana Kodeta, Oldřicha Kulhánka, Jana Saudka, Sáru Saudkovou, Jaroslavu Brychtovou, Pavla Opočenského, Josky Skalníka, Jadrana Šetlíka, Olbrama Zoubka a celou řadu dalších. Všem děkujeme za obrovskou pomoc.)
 • Hlavním sponzorem Ligy na ochranu zvířat ČR je již dlouhou řadu let firma KSK BONO s.r.o., která poskytuje sponzorsky krmení pro útulky a miniazyly jednotlivých členských organizací Ligy. Obrovskou pomoc poskytla také při záplavách, které naši zemi postihly v roce 1997 a 2002.

Liga na ochranu zvířat ČR – ústředí

  • Brechtova 826, 149 00 Praha 4
   + inspektor Zuzana Semelová, tel.  728 821 956
   e-mail: LOZ.CR@seznam.cz
  • (Při řešení složitých právních otázek, spojených s prací o zvířata se neobejdeme bez právní pomoci. Od roku 2006 je právním zástupcem Ligy na ochranu zvířat ČR renomovaná advokátní kancelář Brož-Sokol-Novák.)

Liga má v současné době tyto členské organizace:

Brno, Teplice, Třebíč, Olomouc, Bzenec, Jaroměř, Frýdlant, Tábor, Přerov, Kutná Hora, Břeclav, Liberec, Jablonec nad Nisou, Plzeň.

Liliová 22, 612 00 Brno Mgr.Ludmila Coufalová, tel. 545 223 144
Barbara Klímová, tel. 604 239 524 http://kocky.ok.cz e-mail: kocky@ok.cz
Dagmar Kubištová, Lučany 627, tel. 606 472 619 Dagmar Holanová, tel. 602 568 989
Dagmar a Zdeněk Nedbalovi Azylpes Krásný Les, tel. 728 775 975
Martin Kuna, tel. 724 550 333 Sulkovská 31,Pošt.přihrádka 60 e-mail: ligazviratplzen@seznam.cz
Ivan Puhač, tel. 737 711 228 útulek letiště Neředín www.djax.cz/olomouckyutulek.cz e-mail: olomouc.utulek-loz@seznam.cz
Eva Stejskalová, tel. 491 813 317
Táborská ochrana zvířat, Květa Stoklasová e-mail: sirius.toz@seznam.cz nebo sirius.toz@atlas.cz
domov pro opuštěná zvířata, tel. 519 340 595 e-mail: nunvar@seznam.cz
MO Kutná Hora, Zuzana Nováčková tel. 603 781 658
Petr Ondráček, tel. 777 804 241 www.loztrebic.wz.cz e-mail: loztrebic@seznam.cz
Radka Hájková, tel. 736 685 824 e-mail: radka.hajkova@quick.cz