Průběžně

Dejte domov pejskovi nebo kočičce z útulku. Máte doma místo? Ještě se rozmýšlíte? Podívejte se, kteří tu čekají, a možná bude díky vám o jedno nešťastné zvířátko méně.

Přispějte finančním darem. I sebemenší finanční částka je pomocí! Kasička na menší částky je přímo v útulku.
Můžete poslat jednorázový příspěvek do jedné z VEŘEJNÝCH SBÍREK: (Dohled nad využitím veřejné sbírky zajišťuje KRAJSKÝ ÚŘAD Plzeňského kraje.)
1. Na pomoc opuštěným psům v útulku (krmivo, veterinární péče, hyg. prostředky
a další potřeby pro psy) 277 0000 399 / 0800 (Česká spořitelna a.s. Plzeň)

2. Na pomoc opuštěným kočkám v útulku (krmivo, veterinární péče, hygienické
potřeby a prostředky) 705 705 / 0300 (ČSOB a.s. Plzeň)
Další možnost (pro pravidelné dárce a na členské příspěvky LOZ) je provozní účet útulku: číslo konta je 721935359/0800, na které mohou dárci zaslat finanční dar ve prospěch ochrany zvířat a jejich zdraví (ve smyslu §15 odst. 1 a §20 odst. 8 Zákona o daních z příjmu č. 586/92 Sb.)
S každým dárcem, který projeví zájem, bude uzavřena darovací smlouva a vystaveno příslušné potvrzení pro finanční úřad. Proto do zprávy pro příjemce uveďte prosím své jméno, aby se právě váš dar mohl na výpisu z banky najít.

Hledejte sponzory. Možná je mezi Vašimi přáteli či známými někdo, kdo má cit ke zvířatům i dobré finanční zázemí, jen ho zatím nikdo neoslovil. Pokuste se získat jeho zájem, doporučte mu naše stránky, pozvěte ho k návštěvě útulku.